Dlaczego kominki otwarte zostały wyparte z rynku przez wkłady kominkowe?

by Karol
0 comment

Kominki to technologia znana od wielu dekad, a nawet wieków. Już w pałacach królewskich, wnętrze było wzbogacone kominkiem z otwartym paleniskiem. Przez wszystkie te lata, branża kominkowa ewoluowała wraz z potrzebami konsumentów. Dzisiaj, kominki to przede wszystkim efektywne źródło ciepła, które ma wspomóc domowy system grzewczy. Współczesny klient szuka oszczędności, komfortu oraz źródła energii, które wpływa pozytywnie na stan środowiska naturalnego. Właśnie takie cechy łączą w sobie wkłady kominkowe, które przejęły rynek kominkowy. Nowoczesne wkłady kominkowe, na każdej płaszczyźnie wygrywają z kominkami otwartymi. Producenci tego typu urządzeń dokładają wszelkich starań aby spełniać standardy XXI wieku. Niestety, kominki otwarte, tych standardów już nie spełniają. Mowa tu między innymi o efektywności energetycznej. To właśnie ten parametr wyznacza współczesne trendy.

Z czego wynika tak duża przewaga wkładów kominkowych nad kominkami otwartymi oraz jakie są główne zalety kominków z zamkniętą komorą spalania (np. Defro Home)? Wyjaśniamy!

Wydajność energetyczna

Możliwości grzewcze wkładów kominkowych zdecydowanie przewyższają te, które posiadają kominki otwarte. W skrajnych przypadkach sprawność wkładu kominkowego może być kilkukrotnie wyższa niż w przypadku kominków z otwartą komorą spalania. Z takiej samej ilości spalonego drewna wkład zamknięty dostarczy nam kilkakrotnie więcej ciepła niż kominek otwarty.

Wynika to głównie z charakterystyki technologicznej kominka. Co więcej, wysokiej sprawności urządzeń grzewczych wymaga też Ekoprojekt, czyli dyrektywa Unii Europejskiej, której celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza. Ekoprojekt wprowadził pojęcie sezonowej efektywności energetycznej, które podczas obliczania sprawności urządzenia uwzględnia zarówno pracę z mocą maksymalną jak i obniżoną. Wartości zawarte w dyrektywie kształtują się następująco:

  •       Sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW,
  •       Sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW.

Wkłady kominkowe mają jeszcze jedną, dużą zaletę, której nie posiadają kominki otwarte. Urządzenia z otwartą komorą spalania ogrzewają tylko najbliższe otoczenie, natomiast wkład kominkowy może ogrzać cały dom. Jest to realizowane za pomocą wkładu kominkowego z płaszczem wodnym lub poprzez system dystrybucji gorącego powietrza (np. kominek z nadmuchem Defro Home). Dzięki takim rozwiązaniom zyskujemy niezależność energetyczną. Co więcej, kominek z płaszczem wodnym lub z systemem DGP może efektywnie wesprzeć główne źródło ciepła, generując oszczędności.

Ekologia

Bezpośrednio z wydajności wynikają walory ekologiczne wkładów kominkowych. Jest to również ujęte w Ekoprojekcie. Kominki z certyfikatem Ecodesign spełniają następujące normy:

emisje cząstek stałych (PM):

  •       nie mogą przekraczać 20 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet,
  •       nie mogą przekraczać 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pellet,

emisje organicznych związków gazowych (OGC):

  •       nie mogą przekraczać 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet,

emisje tlenku węgla (CO):

  •       nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet,
  •       nie mogą przekraczać 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pellet,

emisje tlenków azotu (NOx):

  •       nie mogą przekraczać 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących biomasę.

Takie wartości są niestety nieosiągalne dla kominków z otwartą komorą spalania, co jest tylko potwierdzeniem tego, że obecnie wkład kominkowy to jedyny słuszny wybór.

You may also like

Leave a Comment