Jak zadbać o bezpieczeństwo budynku?

by Karol
0 comment

Wraz z upowszechnieniem nowych rodzajów technologii oraz materiałów budowlanych architekci mają coraz więcej swobody podczas projektowania budynków. Współczesne obiekty stają się coraz bardziej ekonomiczne w utrzymaniu, jednakże postęp ten ma również swoją cenę. Duża ilość urządzeń elektrycznych i szerokie zastosowanie tworzyw sztucznych sprawia, że dzisiejsze budynki muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami.

Ogień – wróg numer jeden

Niszczycielska siła pożaru od wieków stanowi największe zagrożenie dla budynków, jednakże dziś ogień przybiera zupełnie inną formę, niż dawniej. Zapłon w dzisiejszych obiektach związany jest najczęściej z obecnością instalacji elektrycznej, a ze względu na szerokie zastosowanie oświetlenia, konieczność podłączenia kas fiskalnych, komputerów, terminali płatniczych, reklam oraz innych urządzeń, punktów zapłonu w obiektach nie brakuje. Szczególnie narażone są obiekty użyteczności publicznej, a zwłaszcza obiekty handlowo-usługowe, które każdego dnia wykorzystują setki lub tysiące urządzeń wymagających podłączenia do sieci elektrycznej.

Z tego powodu już na etapie projektowania konieczne jest spełnienie wymogów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa oraz funkcjonowania instalacji przeciwpożarowej. Rodzaj, rozmiar oraz sposób funkcjonowania instalacji zwalczającej ogień i dym musi być dostosowany do przeznaczenia strefy pożarowej – np. gaszenie pożaru instalacji elektrycznej wymaga użycia środka proszkowego lub śniegowego – a także do jej wymiarów – co wpływa na gęstość rozmieszczenia detektorów dymu, ognia lub gazu. Dane opisujące czynniki bezpieczeństwa zostają ujęte w scenariuszu pożarowym, który obejmuje plan obiektu, informacje dotyczące rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, sposoby ewakuacji oraz potencjalny przebieg pożaru. Wykonanie ekspertyzy, projektu instalacji oraz scenariusza pożarowego należy powierzyć ekspertom ppoż Warszawa, aby mieć pewność, że budynek zostanie odpowiednio zabezpieczony przed ogniem.

Konserwacja i szkolenia

Obiekt może zostać wyposażony w najnowocześniejsze systemy oddymiania, wykrywania, sygnalizacji i zwalczania pożaru, jednakże ich skuteczność jest uzależniona od regularnych przeglądów oraz wiedzy personelu. Poszczególne części systemu muszą przechodzić inspekcję przynajmniej raz w roku, co pozwala z wyprzedzeniem wykryć wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń. Na problemy narażone są szczególnie urządzenia bezprzewodowe – zasilane bateriami – oraz detektory, których działanie uzależnione jest m.in. od lokalizacji, przepływu powietrza, rozmieszczenia obiektów w pomieszczeniu oraz panującej w strefie pożarowej temperatury. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo budynku jest wiedza pracowników na temat funkcjonowania systemu przeciwpożarowego oraz sposobu ewakuacji. Odpowiednie szkolenia umożliwiają zaznajomienie się ze sposobami zasygnalizowania pożaru, a także zwalczania ognia w sytuacji, gdy nie zagraża to życiu lub zdrowiu.

You may also like

Leave a Comment