Prezenty, gościnność, darowizny i podobne korzyści budzi bodajże najwięcej komentarzy w kontekście korupcji

by Karol
0 comment

Ten punkt normy ISO 37001 – A.15 Prezenty, gościnność, darowizny i podobne korzyści budzi bodajże najwięcej komentarzy. Dlatego trochę wyjaśnienia okiem audytora pozwoli zrozumieć istotę wymagania.

1. Wprowadzenie.

Korupcja to zjawisko, które przynosi straty zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Ważnym elementem w walce z korupcją jest zrozumienie roli, jaką w tym procesie mogą odegrać prezenty, gościnność, darowizny i inne korzyści.

2. Pojęcie prezentów, gościnności, darowizn w kontekście korupcji.

Zgodnie z ISO 37001 prezenty, gościnność, darowizny i podobne korzyści mogą być postrzegane przez osoby trzecie, jako służące celowi korupcji, nawet jeżeli obdarowujący ani obdarowany nie traktują ich w tym celu.

3. Jak prezent, gościnność, darowizna może stać się narzędziem korupcji

Prezenty, gościnność, darowizny i podobne korzyści mogą służyć celowi korupcji, gdy są wykorzystywane do uzyskania niezasłużonej przewagi. Przykładowo, prezent dla urzędnika może wpływać na jego decyzje dotyczące przyznania kontraktu.

4. Mechanizmy kontroli zapobiegające korupcji

Aby zapobiec korupcji, organizacje powinny wprowadzić mechanizmy kontroli. Istotnym elementem tych mechanizmów jest unikanie, o ile jest to tylko możliwe, jakichkolwiek prezentów, gościnności, darowizn i innych korzyści, które mogłyby być zasadnie postrzegane przez osoby trzecie jako łapówka.

5. Kontrola zakresu i częstości prezentów i gościnności

Jednym z mechanizmów kontroli może być kontrolowanie zakresu i częstości prezentów i gościnności. Organizacje mogą zastosować różne podejścia, takie jak całkowity zakaz wszelkich prezentów i gościnności, lub zezwolenie na prezenty i gościnność, ale z ograniczeniem, np. dotyczącym maksymalnego kosztu, częstości, momentu obdarowania, rozsądnego charakteru, tożsamości obdarowanego, wzajemności, otoczenia prawnego i regulacyjnego.

6. Zasady dotyczące darowizn politycznych i charytatywnych

Darowizny polityczne i charytatywne mogą być też narzędziem korupcji. W związku z tym, organizacje powinny przeprowadzić staranne analizy, by upewnić się, że darowizny nie służą jako kanał korupcyjny.

7. Sponsoring, wydatki promocyjne i korzyści społeczne

Sponsoring, wydatki promocyjne i korzyści społeczne mogą także przyczyniać się do korupcji, jeżeli są używane w celu wpłynięcia na przetargi czy inne decyzje faworyzujące organizację.

8. Podróże przedstawiciela klienta czy funkcjonariusza publicznego

Podróż przedstawiciela klienta czy funkcjonariusza publicznego, finansowana przez organizację, może również służyć korupcji, jeżeli jest wykorzystywana do uzyskania niezasłużonej przewagi.

9. Zasady dotyczące podróży i gościnności

ISO 37001 zawiera zasady dotyczące podróży i gościnności, które powinny być respektowane przez organizacje. Organizacje powinny zezwolić tylko na podróże, które są niezbędne do poprawnego wykonywania obowiązków przedstawiciela klienta lub funkcjonariusza publicznego. Ponadto, powinny ograniczyć płatności do niezbędnej podróży, zakwaterowania i wyżywienia bezpośrednio związanych z uzasadnionym planem podróży.

10. Jak zapobiegać korupcji zgodnie z ISO 37001

ISO 37001 jest normą międzynarodową, która pomaga organizacjom w implementacji systemu zarządzania antykorupcyjnego. Zapobieganie korupcji zgodnie z tą normą polega na wprowadzaniu procedur i mechanizmów kontroli, które minimalizują ryzyko korupcji.

11. Podsumowanie

Korupcja to poważne zjawisko, które przynosi straty na różnych poziomach społeczeństwa. Wdrożenie ISO 37001 jest jednym ze sposobów, aby skutecznie zapobiegać korupcji w organizacji.

FAQ

1. Czy prezenty, gościnność i darowizny zawsze są formą korupcji?

Nie, prezenty, gościnność i darowizny nie są zawsze formą korupcji. Wszystko zależy od kontekstu i intencji obdarowującego i obdarowanego.

2. Czy ISO 37001 zabrania wręczania prezentów i gościnności?

Nie, ISO 37001 nie zabrania wręczania prezentów i gościnności. Norma sugeruje jednak implementację procedur i mechanizmów kontroli, które pomogą unikać sytuacji, które mogą prowadzić do korupcji.

3. Czy darowizny polityczne i charytatywne są zawsze źle widziane?

Nie, darowizny polityczne i charytatywne są często pozytywnym gestem. Ważne jednak, aby upewnić się, że nie służą one jako kanał korupcyjny.

4. Czy podróże służbowe mogą być uznane za formę korupcji?

Tak, podróże służbowe mogą być uznane za formę korupcji, jeżeli są finansowane przez organizację w celu uzyskania niezasłużonej przewagi.

5. Czym jest ISO 37001 i jak może pomóc w zapobieganiu korupcji?

ISO 37001 to międzynarodowa norma, która pomaga organizacjom w implementacji systemu zarządzania antykorupcyjnego. Dzięki wdrożeniu tej normy, organizacje mogą wprowadzić procedury i mechanizmy kontroli, które minimalizują ryzyko korupcji.

You may also like

Leave a Comment